Klachtenregeling

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken.  

Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir. 

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie Zorggeschil. 

Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG:  

Weijers Mesologie Klacht Indienen

Klachtenregeling

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken. Komen wij er samen niet uit? klikt dan hier voor meer informatie over vervolgstappen.